Regulamin strony

Niniejszy regulamin ma na celu określenie ogólnych warunków korzystania ze strony internetowej pod domeną monitoring-typow.com.pl.

1. Usługi. „monitoring-typow.com.pl” (zwana dalej Stroną) jest stroną informacyjną. Strona nie jest firmą bukmacherską oraz nie reklamuje ani nie zachęca do korzystania z firm bukmacherskich, które są zabronione na terenie Polski. Strona „monitoring-typow.com.pl” nie gwarantuje dostępności i ciągłości usług świadczonych na rzecz użytkowników i zastrzega sobie prawo ich zaprzestania w każdej chwili.

2. Odpowiedzialność. Strona informuje swoich użytkowników, subskrybentów lub innych, że informacje rozpowszechniane przez stronę „monitoring-typow.com.pl” są podawane wyłącznie do celów informacyjnych. Użytkownicy korzystają z nich na własne ryzyko. Strona w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych na stronie internetowej „monitoring-typow.com.pl”, ani za użytek jaki użytkownicy robią z tych informacji. Strona może zawierać linki do innych portali/stron/blogów o tematyce związanej z typowaniem wydarzeń sportowych. Użytkowanie linku innego portalu oznacza przekierowanie ze strony „monitoring-typow.com.pl”. W tym wypadku Strona uchyla się od wszelkiej odpowiedzialności związanej z usługami świadczonymi przez wymienione strony trzecie. Zakłady sportowe podlegają różnym przepisom prawnym. Obowiązkiem każdego użytkownika jest znać prawo, któremu podlega na danym terytorium państwa.

3. Korzystanie ze strony internetowej. Dozwolone jest wykorzystanie strony internetowej „monitoring-typow.com.pl” jedynie na użytek osobisty. Komercyjne wykorzystanie treści niniejszej strony internetowej jest zabronione. Zabrania się publikowania, powielania, redystrybucji, rozpowszechniania, czy wykorzystywania w inny sposób całości lub części danych zawartych na stronie „monitoring-typow.com.pl”, zarówno w formie tekstów, grafiki jak i obrazków bez wyraźnej zgody ze strony „monitoring-typow.com.pl”. Każdy użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony „monitoring-typow.com.pl” zgodnie z Warunkami Ogólnymi. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami Ogólnymi, radzimy Ci nie korzystać z Naszych usług.

4. Rejestracja na stronie.  Rejestracja konta użytkownika na stronie jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje. Użytkownik w każdym momencie może poprosić o usunięcie jego konta na stronie „monitoring-typow.com.pl”. Rejestracja konta na stronie „monitoring-typow.com.pl” oznacza zgodę na otrzymywanie regularnych informacyjnych newsletterów wysyłanych ze skrzynki stop.oszustom.w.necie@gmail.com. Rejestracja konta na stronie oznacza akceptację regulaminu.

5. Zmiana warunków ogólnych. Strona „monitoring-typow.com.pl” ma prawo do zmiany Warunków Ogólnych w każdej chwili. Strona „monitoring-typow.com.pl” jest odpowiedzialna za natychmiastowe zaktualizowanie tych Warunków Ogólnych.

Comments are closed.