Watford – Chelsea


Atl. Madryt – Valencia

Arsenal – Everton

FC Koln – Dortmund

Panel Typerski typerem stycznia 2018r!